Meteen naar de inhoud
Home » Nieuws

Nieuws

Initiatie ongezonde polder

  • nieuws

et een initiatiefvoorstel wil DDO een belangrijke stap zetten om het oorspronkelijke besluit uit 2017 te toetsen aan 6 fundamentele verantwoordelijkheden van de leden van het gehele bestuursapparaat, naast de nieuwste inzichten anno 2022. Dat is in 2017 niet voldoende gebeurd en in ruim 5 jaar zijn daar ook nog eens veel nieuwe en goed onderbouwde inzichten bijgekomen. Al die inzichten zijn door DDO vertaald naar 6  doorslaggevende bezwaren tegen de plaatsing van IWTT’s.

DDO is scherp

De Osse burgemeester gaf aan een ‘taakstelling’ en daarmee een verplichting te hebben om asielzoekers uit o.a. Eritrea op te vangen in het oude belastingkantoor in Oss. DDO geloofde dit niet en vroeg door. Uiteindelijk bleek dit alles toch net even anders te liggen….