Meteen naar de inhoud
Home » Nieuws » Initiatie ongezonde polder

Initiatie ongezonde polder

  • nieuws

Dynamisch Democratisch Oss (DDO) is als nieuwe, ongebonden lokale een-zetelpartij en sinds dit voorjaar actief in het gemeentebestuur van de gemeente Oss (37 raadsleden). De partij is opgericht vanwege gebrek aan bestuurlijke openheid en kwaliteit naast oprechte betrekking van de bevolking bij belangrijke besluiten, door de gemeente Oss.Men name bij de besluitvorming rondom Industriële Windturbine Terreinen (IWTT). Frank Duijs is het eerste en enige raadslid van DDO. 

Situatie
Momenteel wordt een proces gevolgd dat met de toepassing van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 zal leiden tot plaatsing van IWT’s met een tiphoogte van 220-240 meter in één polder, Voor de gemeente Oss zijn dat minimaal 14 IWT’s, en 20 IWT’s voor de gemeente Den Bosch, totaal 34 IWT’s. Voor RES 2.0 zal dat aantal, bij hetzelfde beleid,uitgroeien tot 55 totaal. Daarmee wordt ruim 20% onttrokken aan de Osse bebouwingsoppervlakte, terwijl Oss zal dan ruim boven de 100.000 inwoners zal zijn uitgegroeid. Het besluit dateert uit 2017. 

Het initiatief
Met een initiatiefvoorstel wil DDO een belangrijke stap zetten om het oorspronkelijke besluit uit 2017 te toetsen aan 6 fundamentele verantwoordelijkheden van de leden van het gehele bestuursapparaat, naast de nieuwste inzichten anno 2022. Dat is in 2017 niet voldoende gebeurd en in ruim 5 jaar zijn daar ook nog eens veel nieuwe en goed onderbouwde inzichten bijgekomen. Al die inzichten zijn door DDO vertaald naar 6  doorslaggevende bezwaren tegen de plaatsing van IWTT’s. Die bezwaren zullen goed georganiseerd moeten worden om de gemeenteraad voldoende objectief van informatie te voorzien. De organisatie daarvan dient niet alleen objectief en professioneel te zijn, maar ook ingericht om de laatste inzichten toe te kunnen passen. Dat vergt samenwerkende professionals onder waarborg van objectiviteit, zowel vanuit de informatieverzorging als vanuit de begeleiding bij de besluitvorming.        

windmolens delft © Ronald Verwijs / ANP
© Ronald Verwijs / ANP

Het middel
DDO heeft daarvoor een vrij onbekend instrument van stal gehaald, het initiatiefvoorstel. Een instrument dat het college niet naast zich neer kan leggen. 


Het voorstel
In het voorstel bewandelt Frank Duijs een koninklijke weg, door het college te verzoeken om een raadsvoorstel op te stellen. Op die manier kan dit geheel plaatsvinden zonder het lopende proces te doorbreken, dat proces is immers democratisch in 2017 tot stand gekomen. Dit voorstel staat op 15 december op de agenda van de gemeenteraad om voor 2023 e.v. besloten te kunnen worden. 

U vindt u het door DDO ingediende initiatiefvoorstel met alle bijbehorende informatie hier

Quote: “Windturbines: bezint eer ge begint.”

Met vriendelijke groet, 

Frank Duijs
Raadslid DDO
E: frankduijs@msn.com
T: 06 244 768 86
W: Home – Dynamisch Democratisch Oss (ddo-oss.nl)