Meteen naar de inhoud
Home » Nieuws » ‘’NIET MEER DOEN DAN STRIKT NOODZAKELIJK’’

‘’NIET MEER DOEN DAN STRIKT NOODZAKELIJK’’

 • Moties
Home - Dynamisch Democratisch Oss

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

‘’NIET MEER DOEN DAN STRIKT NOODZAKELIJK’’

Osse raad, in vergadering bijeen op donderdag 6 oktober 2022

Onderwerp: Toewijzing woningen Anemoonstraat aan statushouders

Ingediend door: F.Duijs, Dynamisch Democratisch Oss

Constaterende dat:

 • De 8 woningen in de Anemoonstraat al 2 jaar leeg stonden en deze niet regulier konden worden verhuurd omdat ze daarvoor niet waren bestemd. 
 • De geplaatste statushouders in de Anemoonstraat eigenlijk voor reguliere verhuur in aanmerking komen. 
 • Het college de plaatsing van statushouders daarmee de facto naar voren haalt. 
 • De Osse woningzoeker lang moet wachten op een sociale huurwoning.
 • Oss meer doet dan veel andere gemeenten als het gaat om de opvang van asielzoekers (420 in het belastingkantoor) en ook voldoet aan de verplichting om statushouders te plaatsen (ruim 50 eerste halfjaar, ruim 70 tweede halfjaar 2022). 

Overwegende dat:

 • De woningnood steeds schrijnender wordt, deze niet structureel wordt opgelost door de huidige besturen op zowel landelijk als lokaal niveau. 
 • M.n. jongeren én starters daarvan de dupe zijn en recht hebben op een veel snellere toewijzing van huurwoningen. 
 • De gemeente verplicht is om te zorgen voor fatsoenlijke en passende huisvesting voor haar inwoners. 
 • De instroom met 1000 a 1200 asielzoekers per week onveranderd hoog blijft en daardoor de druk op gemeenten om die asielzoekers en/of statushouders te huisvesten alleen maar verder toeneemt. 
 • Voortzetting van dit beleid de eigen bevolking discrimineert v.w.b. de woningtoewijzing. 

Draagt het college op:

 • Niet méér te doen dan strikt noodzakelijk is t.a.v. de huisvesting van asielzoekers en statushouders. 
 • Een voorstel te ontwikkelen waarin het discriminatoire karakter van woningtoewijzing ophoudt te bestaan. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

F. Duijs 

Dynamisch Democratisch Oss