Meteen naar de inhoud
Home » Nieuws » Motie: ontbreken transparantie industrieel windpark Lithse Polder

Motie: ontbreken transparantie industrieel windpark Lithse Polder

 • Moties
Home - Dynamisch Democratisch Oss

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

‘’TRANSPARANT OSS’’

Osse raad, in vergadering bijeen op donderdag 6 oktober 2022

Onderwerp: ontbreken transparantie industrieel windpark Lithse Polder

Ingediend door: F.Duijs, Dynamisch Democratisch Oss

Constaterende dat:

 • De bewonersbijeenkomsten t.a.v. de plannen in de ‘duurzame polder’ in de gemeente Oss in volle gang zijn.
 • Den Bosch het aantal windturbines dat voor 2030 geplaatst zal gaan worden medio 2022 al bekend heeft gemaakt.
 • Wethouder Hooiveld het aantal geplande windturbines in 2030 tot op heden niet prijs heeft gegeven. 
 • De belangrijkste vraag van veel bezoekers van de informatieavonden daarmee niet wordt beantwoord. 
 • De beloofde transparantie van dit college op dit punt onvoldoende is en ook duidelijk afwijkt van die in Den Bosch. 
 • Veel omwonenden het gevoel hebben dat de informatieavonden er niet zijn om de omwonenden te informeren of betrekken.

Overwegende dat:

 • Inwoners van de gemeente Oss het recht hebben om te weten wat hen letterlijk boven het hoofd hangt. 
 • Informatieavonden er zijn om omwonenden te informeren, niet om mensen in het ongewisse te laten. 
 • De gemeente Den Bosch wél transparant is t.a.v. het aantal geplande windturbines. 
 • In het bestuursakkoord staat dat het college de omwonenden wil betrekken en transparant wil zijn. 

Draagt het college op:

 • Het aantal geplande windturbines in 2030 in het Osse deel van de ‘duurzame polder’ uiterlijk 1 november 2022 te communiceren met de omwonenden én de Osse raad. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

F. Duijs 

Dynamisch Democratisch Oss