huisartsenpraktijk: enquête windpark de Rietvelden

Bericht van de huisartsenpraktijk: uitkomst enquête beleving windpark de Rietvelden
Al in de proeffase van de turbines in de Rietvelden is er veel persoonlijk leed.