Bezwaren WindTurbines

De RES 1.0. (en 2.0) voor de gemeente Oss en Den Bosch (beiden in een bestuurlijke samenwerking aan elkaar verbonden) verkrijgt een eerste en laatste informatie avond voor inwoners. De doelstellingen van die informatie avonden heeft een ambitieus karakter en voorziet in een brede informatieverstrekking en terugkoppeling. Helaas zal, vanwege het ontbreken van deskundigheid in … Meer lezen over Bezwaren WindTurbines