Meteen naar de inhoud
Home » 10-punten plan » 8. Leefbaarheid kleine kernen

8. Leefbaarheid kleine kernen

De leefbaarheid in de dorpen staat steeds verder onder druk. De vergrijzing in de kernen zet door, zeker nu betaalbare woningen steeds schaarser worden, m.n. voor starters. Minder starters en jonge gezinnen betekent ook minder schoolgaande kinderen. Basisscholen dreigen dan ook steeds vaker te moeten inkrimpen en kunnen uiteindelijk verdwijnen wat de leefbaarheid verder onder druk zet. De laatste recente ontwikkeling die de leefbaarheid niet ten goede komt is dat het openbaar vervoer dreigt te bezwijken onder de druk. De corona-crisis en het daaropvolgende ‘thuiswerken’ zorgt immers voor minder klandizie en vervoersbedrijven willen dan ook het mes in lijndiensten zetten. Dynamisch Democratisch Oss ziet deze ontwikkelingen met lede ogen aan. Het volgende moet nú gebeuren om de tanende leefbaarheid een halt toe te roepen:

  • -Kleine betaalbare starterswoningen in dorpen tussen de € 200.000 en € 300.000 en appartementen tot € 200.000,- in de kernen
  • -Meer aanbod aan betaalbare huur en passende woonvormen voor ouderen
  • -Bestaande basisscholen moeten, ondanks krimp, behouden blijven
  • -Bestaand openbaar vervoer moet behouden blijven
  • -Sportverenigingen in de kernen moeten, ondanks krimpende ledenaantallen, behouden blijven. Dit geldt ook voor de plaatselijke kermis
  • -De wijk- en dorpsraden zijn van groot belang voor de binding in de kernen en kunnen als klankbord fungeren richting het gemeentehuis

DDO wil meer betaalbare appartementen tot € 200.000,-, kleine betaalbare starterswoningen en huurwoningen in onze kernen. Bestaande voorzieningen als basisscholen, sportverenigingen, het openbaar vervoer en de kermis moeten behouden blijven. Dit geldt ook voor de wijk en dorpsraden

Basisscholen

Bestaande basisscholen moeten in de kernen behouden blijven, ook als er sprake is van krimp. Basisscholen dragen bij aan de leefbaarheid. Jonge gezinnen zullen bij het verdwijnen van deze scholen zich steeds vaker elders gaan vestigen, wat de leefbaarheid in de dorpen verder onder druk zal zetten. De gemeente heeft een actieve rol in het behouden van het primaire onderwijs in de kernen (zie ook 9. zorg & onderwijs).

Sportverenigingen 

Het bestaan van sportverenigingen in de kernen is van groot belang voor de leefbaarheid in de kernen van Oss. Sportverenigingen zorgen voor verbroedering en maken de dorpen aantrekkelijk om in te wonen. De gemeente Oss zal zich dan ook moeten blijven inspannen om bestaande sportverenigingen in de kernen te behouden (zie ook 10. sport).

Wijk- en dorpsraden

De wijk- en dorpsraden zijn van groot belang. De raden weten wat er speelt in de buurt en dienen als klankbord naar de gemeente. Ze verdienen dan ook onze volledige aandacht en de gemeente moet zich dan ook inspannen om deze raden overeind te houden. Dit geldt ook voor accommodaties in de dorpen. De teruggang in wijk- en dorpsaccommodaties moet dan ook gestopt worden.

Kermis

Net als sommige voorzieningen staat ook de plaatselijke kermis in een aantal dorpen onder druk, zo zagen we onlangs in Macharen. De kermis heeft een belangrijke sociale functie, zeker ook in de kernen van de gemeente Oss. De gemeente zal zich dan ook moeten inspannen om de kermis in de dorpen ruim baan te geven.