Meteen naar de inhoud
Home » 10-punten plan » 7. Natuur en milieu

7. Natuur en milieu

Natuur en milieu zijn voor DDO van groot belang. Vandaar dat we ons dan ook met hand en tand blijven verzetten tegen megaturbines in onze polders, zeker ook in weidevogelgebieden. Om de natuur een boost te geven, wil DDO meer bomen laten aanplanten in de Osse binnenstad, in de centra van de kernen en in diverse parken én straten en streeft naar minimaal 3 extra bomen in iedere straat. Daarbij moet gekeken worden naar voorbeelden in de omgeving zoals in Uden. Het dumpen van afval en illegale verontreinigingen moet keihard worden aangepakt en de opsporing moet beter. Door de inzet van boa’s en gericht cameratoezicht in het buitengebied kunnen we dergelijke overlast tegengaan. De tarieven in de milieustraat zijn hoog en dit werkt dumpingen in de natuur in de hand. De tarieven moeten dan ook met 20% worden verlaagd t.o.v. peildatum 1-1-‘21.

Gebieden met natuurwaarden als De Maashorst, de Lithse en Geffense polder, Herperduin, de Geffense bosjes en het gebied aan de Maas moeten vanzelfsprekend worden beschermd.


DDO wil in iedere straat van alle kernen 3 bomen erbij en afvaldumpingen hard aanpakken. De tarieven in de milieustraat moeten met 20% omlaag. Gebieden met natuurwaarden moeten beter worden erkend én beschermd. Ook het weidevogelgebied in de omgedoopte ‘duurzame polder’ moet tegen megalomane projecten worden beschermd  

Meer bomen

Door loofbomen aan te planten krijgt de natuur een boost en kun je op een directe manier iets aan klimaatadaptatie doen. Door klimaatadaptatie bescherm je je door middel van gerichte en effectieve maatregelen tegen veranderende weersomstandigheden. Het planten van bomen is goedkoop en heeft niet op een later tijdstip, maar diréct effect. Zo zorgen bomen voor verkoeling in warme zomers én houden de bodem beter vast bij wateroverlast. Bomen zorgen bovendien voor een extra co2-opname. Uden kan als ‘groenste stad’ hierbij als voorbeeld dienen. De gemeente Oss kan hierbij aansluiten bij de provinciale ambities om binnen 4 jaar tijd 1 miljoen bomen aan te planten. DDO streeft naar minimaal 3 extra bomen in iedere straat in 2025. Wanneer een boom gekapt wordt, moeten er minimaal 2 worden teruggeplaatst.  

Dumpen van afval

Het dumpen van afval en illegale verontreinigingen moet worden tegengegaan. Regelmatig zorgen afvaldumpingen m.n. ook in het buitengebied voor overlast. Door de inzet van extra toezicht door boa’s en gericht cameratoezicht moet dit worden tegengegaan. Om afvaldumpingen verder tegen te gaan moeten de tarieven in de milieustraat met minimaal 20% worden verlaagd. De almaar stijgende en torenhoge tarieven betekenen ook meer afvaldumpingen in de natuur.

Gebieden met natuurwaarden

Gebieden met natuurwaarden verdienen onze aandacht en moeten tegen megalomane plannen als die in de ‘duurzame polder’ worden beschermd. Oss kent meerdere natuurgebieden zoals het gebied langs de Maas bij Lith en Megen, Herperduin, de Maashorst en de Lithse en Geffense Polder die het verdedigen meer dan waard zijn. Het vergroten van toezicht door boa’s en gericht cameratoezicht moeten illegale afvaldumpingen worden tegengegaan.