Meteen naar de inhoud
Home » 10-punten plan » 6. Infrastructuur

6. Infrastructuur

Door de corona-crisis en het stimuleren van het thuiswerken zien ov-aanbieders hun klandizie slinken. We hebben gezien hoe hierop gereageerd wordt: bestaande buslijnen dreigen deels te verdwijnen. Dynamisch Democratisch Oss vindt dit onverteerbaar en vindt dat het openbaar vervoer op peil moet blijven om m.n. ook de leefbaarheid in de kernen te vergroten. DDO wil de bereikbaarheid in die kernen juist vergroten, ook als dat geld kost.

Voorts is DDO voor gratis parkeren in het centrum. De eerste 2 uur moeten bezoekers van het Osse centrum gratis kunnen parkeren en ouderen moeten gratis met de bus kunnen reizen (zie ook 3 lastendruk). Om de doorstroming in Oss te vergroten moeten verkeerslichten zo veel mogelijk worden vervangen door rotondes. DDO ziet geen heil in een brug bij Megen. Door de beoogde brug zal de drukte in dit gebied toenemen en de leefbaarheid afnemen. DDO ziet een voortrekkersrol als het gaat om het verbeteren van de positie bij stichting de Maasveren. De tarieven mogen niet verder stijgen om de bereikbaarheid te garanderen. DDO is bereidt om daarvoor extra financiële middelen beschikbaar te stellen. DDO is niet overtuigd van de haalbaarheid van de plannen omtrent het ondergrondse spoor. Het belooft een mammoetoperatie te worden waar Oss jaren last van zal hebben.  Knooppunt Paalgraven is al jaren een doorn in het oog. De verbinding van de A59 vanuit Den Bosch naar de A50 richting Uden en v.v. is slecht. Er zit ondanks vele beloftes al jaren geen schot in de zaak. DDO vindt dat dit knooppunt nu eindelijk moet worden aangepakt.

DDO wil gratis parkeren in het Osse centrum mogelijk maken en ouderen moeten gratis met de bus kunnen reizen. DDO is tegen de brug bij Megen en vraagt aandacht voor stichting de Maasveren. Knooppunt Paalgraven moet eindelijk worden aangepakt.

Openbaar vervoer

Door de coronacrisis en het thuiswerken neemt de druk op bestaande ov-lijnen toe. Verschillende aanbieders kijken momenteel of en hoe ze bestaande buslijnen overeind kunnen houden. Zo hebben we gezien dat busmaatschappij Arriva lijn 90 (Oss – Den Bosch) in het weekeind wilde schrappen, zodat verscheidene bussen in Geffen zouden komen te vervallen. Dynamisch Democratisch Oss vindt deze tendens onverteerbaar. Om de leefbaarheid in de kernen van de gemeente Oss te ondersteunen moeten bestaande lijnen koste wat kost overeind gehouden worden. Vooral ouderen én jongeren in dorpen kunnen immers niet zonder openbaar vervoer. Goed en toegankelijk openbaar vervoer draagt bij aan de leefbaarheid van de kernen in de gemeente Oss.

DDO ziet verder kansen in het beter bereikbaar maken van de kernen door middel van openbaar vervoer. Ook inwoners van bijvoorbeeld Macharen, Haren, Oijen en Maren-Kessel moeten minimaal 1 keer per uur de bus kunnen pakken naar Oss of ’s-Hertogenbosch om van daaruit verder te kunnen reizen met de trein, óók in het weekend. Dit kan ook gerealiseerd worden door in te zetten op klein vervoer.

Gratis parkeren

Om de concurrentiepositie met de buursteden aan te kunnen gaan wil Dynamisch Democratisch Oss bezoekers toestaan om in het centrum de eerste 2 uur gratis te kunnen parkeren. Het Osse centrum wordt daarmee toegankelijker voor de bezoeker en de detailhandel zal hiervan profiteren. Staat u langer dan 2 uur dan betaalt u voor elk half uur 1 Euro met een max. van € 3,- per dag. Door achteraf betalen in te stellen betaalt u nooit te veel! (zie ook 3 lastendruk)  

Gratis met de bus

Dynamisch Democratisch Oss vindt dat alle ouderen gratis gebruik moeten kunnen maken van de bus in de gemeente. Gratis openbaar vervoer maakt ouderen mobieler, minder eenzaam en zelfredzamer. Bovendien komt dit het verkeer in de stad ten goede en is het goed voor de portemonnee! (zie ook 3 lastendruk)

‘Stoplichten stad Oss’

Dynamisch Democratisch Oss wil de doorstroom in Oss verbeteren door de komende jaren meer rotondes aan te laten leggen. Daar waar mogelijk en het de doorstroming ten goede komt moeten verkeerslichten worden vervangen door rotondes.

Brug Megen

Dynamisch Democratisch Oss is geen voorstander van de brug bij Megen. De brug zal afbreuk doen aan het landelijke en recreatieve karakter van de dorpen langs de Maas. Bovendien is DDO bang dat de nieuwe verbinding extra sluipverkeer zal aantrekken en dit gebied ook om die reden minder aantrekkelijk zal worden. De verbindingen met Gelderland via ’s-Hertogenbosch en Ravenstein zijn voldoende, zeker nu er plannen zijn om de A2 bij ’s-Hertogenbosch te verbreden (zie ook 7 natuur & milieu).

Stichting De Maasveren

Om de bereikbaarheid van de dorpen aan de Maas over en weer te vergroten moet er iets gebeuren. Door de corona-crisis lopen enerzijds de inkomsten voor stichting de Maasveren sterk terug. De stichting zit dan ook in financieel zwaar weer. Dit heeft onlangs nog tot 2 keer toe tot tariefverhogingen geleid. Deze tariefverhogingen zorgen er echter weer voor dat nog meer mensen uit kostenoverwegingen de pont zullen mijden en de vaste oeververbindingen zullen nemen. Aan deze ontwikkeling lijkt vooralsnog door o.a. het ‘thuiswerken’ geen einde te komen.

Dynamisch Democratisch Oss vindt dat de bereikbaarheid van de Maasdorpen beter moet en de tarieven niet verder mogen stijgen. We zien echter ook dat de stichting in financieel zwaar weer zit. De gemeente Oss, zal samen met de gemeenten West Maas en Waal, Maasdriel en Wijchen en de provincies Noord-Brabant en Gelderland om de tafel moeten om deze regio bereikbaar te houden en de overtochten betaalbaar. DDO vindt dan ook dat de gemeente Oss een voortrekkersrol heeft en samen met de andere overheden extra financiële middelen beschikbaar moet stellen.

Noordelijke randweg

Om de wijken in het noorden van de stad beter te ontsluiten en om toekomstige wijken aan de westkant beter te laten aansluiten op bestaande infrastructuur is het belangrijk dat de noordelijke randweg er komt. Wel moeten gescheiden fietspaden gegarandeerd worden en mogelijke geluidsoverlast moet zoveel mogelijk worden tegengegaan door middel van geluidswallen.

Knooppunt Paalgraven

De aansluiting van de A59 vanuit Den Bosch naar de A50 richting Uden en v.v. is slecht. Dit zorgt niet alleen voor onnodig tijdverlies, maar ook voor files en gevaarlijke situaties op de A59 richting Ravenstein. Ondanks vele beloftes om dit knooppunt aan te pakken gebeurt er niets. DDO vindt dat dit knooppunt met haar vele stoplichten en rotondes niet voldoet aan de huidige maatstaven en wil er bij het Rijk op aandringen om dit knooppunt nu eindelijk aan te pakken.