Meteen naar de inhoud
Home » 10-punten plan » 4. Veiligheid

4. Veiligheid

Voor Dynamisch Democratisch Oss is veiligheid een belangrijk punt. Iedereen moet, waar dan ook in de gemeente Oss, veilig over straat kunnen. Het gevoel van veiligheid neemt in sommige wijken af. Door de wijkagent weer vaker in te zetten zal de veiligheid in de wijken toenemen. DDO vindt ook dat mensen, al dan niet anoniem, zaken makkelijk moeten kunnen melden bij de gemeente, zeker omdat het doen van aangifte lang niet altijd het gewenste effect heeft. Zo wordt snel duidelijk waar door de handhavers op ingezet moet worden. Elke Osse boa moet bovendien worden uitgerust met een bodycam. Uit onderzoek blijkt dat boa’s veiliger hun werk kunnen doen als ze zijn uitgerust met een bodycam. Ook kan de bodycam als bewijsvoering dienen. Voorts is DDO voor het inzetten van gericht cameratoezicht voor bepaalde tijd op dumpplekken om de afval- en drugsproblematiek te lijf te gaan. Cameratoezicht draagt bij aan het vergroten van de veiligheid, ook op het platteland. Bovendien zal dit middel het aantal (drugs)dumpingen tegengaan.

DDO wil dat de wijkagent weer wordt ingezet. Alle Osse boa’s moeten worden uitgerust met een bodycam. De intensivering van gericht cameratoezicht op m.n. het platteland moet (drugs)dumpingen tegengaan. 

Wijkagent

Door de wijkagent vaker te laten surveilleren in die wijken waar de veiligheid onder druk staat kunnen we problemen aanpakken en bovenal voorkomen. Wijkagenten zijn de oren en ogen van de buurt. Zij zijn zichtbaar en houden contact met de bewoners. Alleen al het aanwezig zijn kan het gevoel van veiligheid vergroten. DDO staat voor het veelvuldig inzetten van de wijkagent, vooral in die wijken waar de veiligheid tanende is.

Bodycam

De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) krijgt steeds vaker met (verbale) agressie te maken. DDO vindt dat we de boa beter moeten uitrusten om deze handhavers tegen agressie te beschermen. Alle Osse boa’s moeten daarom worden uitgerust met een bodycam. De bodycam zorgt voor een groter gevoel van veiligheid bij de boa en draagt bovendien bij aan het verminderen van vele vormen van agressie jegens onze handhavers. Ook kan de bodycam zorgen voor bewijslast. De bodycam wordt alleen in bepaalde situaties ingezet. Zo kan de boa de camera gemakkelijk aanzetten zodra de situatie onveilig wordt.

Cameratoezicht voor bepaalde tijd

Door cameratoezicht te intensiveren op die plekken waar het nodig is kunnen we overlast tegengaan. Zo zijn er ook in Oss e.o. regelmatig afval- en drugsdumpingen die schade aan ons milieu veroorzaken, met name op het platteland. De dumpingen kosten de maatschappij veel geld, daar ze uiteindelijk zullen moeten worden opgeruimd. Deze dumpingen roepen bovendien een gevoel van onveiligheid op bij de omwonenden. DDO wil deze dumpingen gericht tegengaan door cameratoezicht voor bepaalde tijd in te stellen.

Door het inzetten van cameratoezicht zal de overlast afnemen, daar dit een afschrikkende werking zal hebben. Omdat DDO wil voorkomen dat er een wirwar van camera’s op het platteland ontstaat en de inbreuk op de privacy daardoor te groot wordt zal dit telkens voor bepaalde tijd zijn. Wanneer de overlast is afgenomen komt het cameratoezicht te vervallen en kan dit ergens anders opnieuw worden ingezet. Dit zal in overleg met andere instanties moeten gebeuren.