Meteen naar de inhoud
Home » 10-punten plan » 3. Lastendruk

3. Lastendruk

Onder VVD en CDA is de lastendruk de laatste jaren verder gestegen. Het verhogen van het btw-tarief naar 21% en de torenhoge accijnzen op brandstof en bijvoorbeeld alcoholische versnaperingen zijn slechts enkele voorbeelden die debet zijn aan het feit dat u jaar in jaar uit minder te besteden heeft. Daar komt nog bij dat uw salaris nauwelijks stijgt. Nederland is daarmee binnen Europa qua belastingdruk een van de koplopers. Een grote overheid kent zijn prijs.

Alsof dat nog niet genoeg is zijn de belastingen ook in de gemeente Oss de laatste jaren de pan uit gerezen. De gemeentelijke belastingen zijn in Oss in 2021 met 14% gestegen. De verhoging van de afvalstoffenheffing en de OZB met 7% zijn hier vooral debet aan. Met name de verhoging van de OZB, ingesteld om de Osse begroting sluitend te krijgen, is ons een doorn in het oog. Door deze verhogingen krijgt ook de middenklasse het financieel steeds zwaarder. DDO vindt dan ook dat de gemeentelijke lasten de komende jaren niet nóg verder mogen stijgen. De nullijn dus. Als ze al stijgen zal dat met maximaal de inflatie zijn. Ook wil DDO de belastingen op een aantal terreinen juist verlagen. Dit is niet alleen goed voor de portemonnee, maar jaagt indirect ook de lokale economie aan.

De gemeentelijke lasten zijn vorig jaar met 14% gestegen. Door de exorbitante stijging van de OZB kwam de lastenverzwaring voornamelijk bij de Osse middenklasse én huizenbezitter te liggen. DDO wil de middenklasse ontzien en kiest voor de nullijn.

Middenklasse ontzien

Daar waar gemeentelijke belastingen in Oss worden kwijtgescholden voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociale minimum, moet u de volle mep betalen. De middenklassen betalen daarmee keer op keer de rekening. DDO vindt dat nu ook de middenklasse zoveel mogelijk moet worden ontzien. Gemeentelijke belastingen als bijvoorbeeld de OZB, de afvalstoffenheffing en de overige gemeentelijke belastingen mogen niet verder worden verhoogd, zodat ook de middenklasse op adem kan komen. Het is nu het moment om alles op alles te zetten om verdere tariefverhogingen te voorkomen. Prioriteiten stellen. DDO vindt dat zo nodig dure prestige-projecten op de lange baan moeten worden geschoven. Mocht de gemeente na alles afwegende en alles gedaan hebbende tóch niet aan een tariefverhoging ontkomen, dan mogen deze belastingen met de inflatie van dat jaar stijgen, met een max. van 2%. In het minst gunstigste geval zullen de belastingen dus met ca. 2% kunnen stijgen.

OZB

De exorbitante stijging van de OZB van maar liefst 7% is wat DDO betreft een slechte zaak. De gemeente Oss heeft de huizenbezitter de tekorten op de gemeentelijke begroting laten aanvullen, terwijl diverse andere groepen door verschillende regelingen worden ontzien. DDO vindt dan ook dat we de OZB, net als de overige gemeentelijke belastingen niet verder mogen laten stijgen (zie ‘middenklasse ontzien’).

Afvalstoffenheffing

De exorbitante stijging van de gemeentelijke lasten komt niet alleen door de verhoging van de OZB, maar deels ook door de verhoging van de afvalstoffenheffing. Omdat de afvalinzameling van de Osse burger te duur uitvalt was de verhoging onontkoombaar, aldus de gemeente. Nieuwe manieren van het inzamelen van afval moeten de kosten gaan drukken. Ondanks de problemen met het inzamelen van afval en de opgelegde belastingverhoging door het Rijk vindt DDO dat de heffing de komende jaren stabiel moet blijven.

Heffingen

Niet alleen de standaard belastingen als de OZB en bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, is het zaak ook de overige gemeentelijke heffingen niet verder te laten stijgen. DDO wil voorkomen dat de veel voorkomende gemeentelijke belastingen stabiel blijven, maar dat, om e.e.a. te compenseren, de heffingen vanaf 2023 de pan uit zullen rijzen. Ook wat betreft de gemeentelijke heffingen als bijvoorbeeld de rioolheffing of de kosten voor het aanvragen van een paspoort moeten stabiel blijven. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld bouwleges. Bouwleges worden door gemeenten vaak als melkkoe gebruikt. Ook voor deze heffingen geldt dat wanneer het écht niet anders kan de tarieven met maximaal 2% mogen worden verhoogd. Al zal ook hier het streven 0% zijn.

Belastingen verlagen

Dynamisch Democratisch Oss wil niet alleen belastingen stabiel houden om nu ook de middenklasse te ontzien. Op een aantal terreinen moeten de belastingen juist omlaag. Het verlagen van dergelijke belastingen is niet alleen goed voor de portemonnee, maar kan in specifieke situaties ook de lokale economie een extra impuls geven. Het betreft hier maatregelen als gratis parkeren en gratis met de bus (zie hieronder).

Gratis parkeren

Om de concurrentiepositie met de buursteden aan te kunnen gaan wil Dynamisch Democratisch Oss bezoekers toestaan om in het centrum de eerste 2 uur gratis te kunnen parkeren. Het Osse centrum wordt daarmee toegankelijker voor de bezoeker en de detailhandel zal hiervan profiteren. Staat u langer dan 2 uur dan betaalt u voor elk half uur 1 Euro met een max. van € 3,- per dag. Door achteraf betalen in te stellen betaalt u nooit te veel! DDO ziet het parkeren van de auto niet als melkkoe.

Gratis met de bus

Dynamisch Democratisch Oss vindt dat alle ouderen, ongeacht hun financiële situatie, gratis gebruik moeten kunnen maken van de bus binnen de gemeente. Gratis openbaar vervoer maakt ouderen mobieler, minder eenzaam en zelfredzamer. Bovendien komt dit het verkeer in de stad ten goede en is het goed voor de portemonnee!

Milieustraat

De tarieven bij de milieustraat rijzen de pan uit. Het voelt vaak als een straf om zaken aan te bieden. De tarieven in de milieustraat moeten dan ook met 20% worden verlaagd. De almaar stijgende en torenhoge tarieven werken in de praktijk ook vaak contraproductief. Hoge tarieven betekenen nl. ook méér afvaldumpingen in de natuur. Een nieuw strenger systeem moet zorgen dat er geen afval meer van buiten Oss wordt aangeboden.

Keuzes maken

Het verlagen van belastingen of zelfs maar stabiel houden kent zijn prijs, zeker in een tijd waarin het Rijk de gemeenten meer en meer oplegt. DDO staat pal voor betaalbaarheid en wil de Osse middenklasse na alle verhogingen van de laatste jaren nu echt ontzien. De tijd waarin de huizenbezitter middels de OZB de ontstane tekorten op de begroting moet aanvullen ligt wat ons betreft achter ons. Deze keuze betekent dat er kritisch gekeken moet worden naar zaken en regelingen die nu relatief duur zijn of bijvoorbeeld weinig toevoegen. Omdat de Euro maar één keer kan worden uitgegeven zullen ook prestige-objecten de toets der kritiek moeten doorstaan.