Meteen naar de inhoud

1. De ‘duurzame polder’

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2021 ingestemd met een industrieel windpark in de Lithse en Geffense polders. De plannen omtrent de ‘duurzame polder’ hebben heel wat stof doen opwaaien in Oss en

2. Bestuurlijke vernieuwing

De besluitvorming met betrekking tot de ‘duurzame polder’ heeft een schrijnend democratisch deficit blootgelegd. Zo hadden de omwonenden geen stem in de plannen en bleek participatie in de praktijk niet meer dan eenzijdige informatieoverdracht.

3. Lastendruk

Onder VVD en CDA is de lastendruk de laatste jaren verder gestegen. Het verhogen van het btw-tarief naar 21% en de torenhoge accijnzen op brandstof en bijvoorbeeld alcoholische versnaperingen zijn slechts enkele voorbeelden

4. Veiligheid

Voor Dynamisch Democratisch Oss is veiligheid een belangrijk punt. Iedereen moet, waar dan ook in de gemeente Oss, veilig over straat kunnen. Het gevoel van veiligheid neemt in sommige wijken af.

5. Woningmarkt

Ook de Osse woningmarkt is oververhit geraakt. Ondanks de bouwplannen in Oss-West en bij Ravenstein zal de woningmarkt in de gemeente Oss de komende jaren krap blijven.

6. Infrastructuur

Door de corona-crisis en het stimuleren van het thuiswerken zien ov-aanbieders hun klandizie slinken. We hebben gezien hoe hierop gereageerd wordt: bestaande buslijnen dreigen deels te verdwijnen. Dynamisch Democratisch Oss vindt dit onverteerbaar

7. Natuur en milieu

Natuur en milieu zijn voor DDO van groot belang. Vandaar dat we ons dan ook met hand en tand blijven verzetten tegen megaturbines in onze polders, zeker ook in weidevogelgebieden.

8. Leefbaarheid kleine kernen

De leefbaarheid in de dorpen staat steeds verder onder druk. De vergrijzing in de kernen zet door, zeker nu betaalbare woningen steeds schaarser worden, m.n. voor starters.

9. Zorg & onderwijs

Iedere inwoner van Oss moet de hulp en zorg kunnen krijgen die op dat moment nodig is. Sinds 2015 staan de zorgtaken die de gemeente op zich neemt onder druk.

10. (Denk)Sport

Onlangs sprak BrabantSport de ambitie uit, om onder andere door middel van sport ervoor te zorgen dat de inwoners van Brabant er 3 gezonde levensjaren bij zouden krijgen.

“What is the point of being alive if you don’t at least
try to do something remarkable?”

JANET MORRIS