Interview bij brabant dagblad

Een dijk van een campagne?
Dat kan alleen met jouw steun

Als u mee wilt helpen?! Komen we graag met jou in contact.

Bekijk onze plannen voor Oss en omgeving – lees meer over onze visie per onderwerp.

25+ jaar ervaring

Wij staan voor

Een beleid waar de burger centraal staat

Wij zijn ‘Dynamisch Democratisch Oss’, ontstaan uit onvrede over de huidige politieke besluitvorming. DDO is voor burgers, door burgers.

De Osse natuur en historie is prachtig, deze moeten we koesteren. Daarin is geen plaats voor windturbines.

De Ossenaar op 1! Dat wil zeggen; goede bereikbaarheid en mobiliteit, ECHTE participatie, veel groen, meer (betaalbare) woonruimte en geen AZC in de gemeente Oss.

De burger dient meer betrokken en gehoord te worden bij invloedrijke beslissingen, dus ECHT voor de gemeenschap. Bijvoorbeeld via een referendum.

Een overzicht van onderwerpen die DDO aan het hart gaan

Onderwerpen, dossiers en moties

Wil je meer weten over een onderwerp, heb je vragen of opmerkingen? Dan horen wij graag jouw mening

DDO wil betaalbare woningen en kleine appartementen

Inwoners worden niet gehoord en achtergesteld als gaat om woongenot.

Sport en beweging is belangrijk, steun vanuit de raad is essentieel

Het door het college doorgedrukte windpark
moet dan ook van tafel!

Oss wil graag meer vertier en vermaak, zoals hoessenbosch of kermis

Gratis openbaar vervoer maakt ouderen mobieler, minder eenzaam en zelfredzamer

Het imago van messentrekkers loopt niet over; een veilige leefomgeving voorop

Diverse onderwerpen binnen alle lagen van de gemeente Oss

Waar staat DDO voor

Een betere leefomgeving

Dynamisch Democratisch Oss (DDO) is ontstaan uit de onvrede over de wijze waarop de gemeente omgaat met haar inwoners. De plannen met betrekking tot het windpark in de ‘duurzame polder’, het AZC in de Horzak en het verbannen van sportscholen, hebben laten zien dat draagvlak onder omwonenden van ondergeschikt belang is. Participatie vindt feitelijk niet plaats en inspraakavonden blijken de facto informatieavonden te zijn.

Na het raadsbesluit van 28 januari 2021 is de weg vrij gemaakt voor windturbines van maar liefst 261 meter hoog in onze polders. De plannen hebben grote impact op zowel het landschap (landschapsvervuiling), de natuur (funest voor weide- en broedvogels, maar ook vee en ons voedsel) de gezondheid (geluidhinder kan leiden tot slaapstoornissen of erger, besmetting met diverse gifstoffen) en de waarde van woningen (waardedaling).

  • Directe democratie (referendum / echte participatie)
  • Geen AZC
  • Geen verdere stijging gemeentelijke lasten
  • Geen windturbines in onze polders
  • Gratis parkeren
  • Leefbaarheid kernen
  • Meer woonruimte
  • Osse sportfaciliteiten behouden
  • Ouderen gratis met OV

Loop je ergens tegen aan?
Wordt je ook niet serieus genomen?

DDO IS ER VOOR JOU!

NEWS

Laatste nieuws