Leefbaarheid voorop

Interview bij brabant dagblad

Een dijk van een campagne?
Dat kan alleen met jouw steun

Als u mee wilt helpen?! Komen we graag met jou in contact.

Bekijk onze plannen voor Oss en omgeving – lees meer over onze visie per onderwerp.

25 + Jaar Ervaring

Wij staan voor

Een beleid waar de burger centraal staat

Wij zijn ‘Dynamisch Democratisch Oss’, ontstaan uit onvrede over de huidige politieke besluitvorming. DDO is voor burgers, door burgers.

De Osse natuur en historie is prachtig, deze moeten we koesteren. Daar is geen plaats voor windturbines.

Veel groen, goede bereikbaarheid en mobiliteit, en meer (betaalbare) woonruimte.

De burger dient meer betrokken en gehoord te worden bij invloedrijke beslissingen. Bijvoorbeeld via een referendum.

Een overzicht van onderwerpen die DDO aan het hart gaan

Onderwerpen, dossiers en moties

Wil je meer weten over een onderwerp, heb je vragen of opmerkingen? Dan horen wij graag jouw mening

DDO wil betaalbare woningen en kleine appartementen

Inwoners worden niet gehoord en achtergesteld als gaat om woongenot.

Sport en beweging is belangrijk, steun vanuit de raad is essentieel

Het door het college doorgedrukte windpark
moet dan ook van tafel!

Oss wil graag meer vertier en vermaak, zoals hoessenbosch of kermis

Gratis openbaar vervoer maakt ouderen mobieler, minder eenzaam en zelfredzamer

Het imago van messentrekkers loopt niet over; een veilige leefomgeving voorop

Diverse onderwerpen binnen alle lagen van de gemeente Oss

Waar staat DDO voor

Een betere leefomgeving

Dynamisch Democratisch Oss (DDO) is ontstaan uit de onvrede over de wijze waarop de gemeente omgaat met haar inwoners. De plannen met betrekking tot het windpark in de ‘duurzame polder’ hebben laten zien dat draagvlak onder omwonenden van ondergeschikt belang is en dat inspraakavonden de facto informatieavonden zijn.
Na het raadsbesluit van 28 januari jl. is de weg vrij gemaakt voor windturbines van maar liefst 230 – 240 meter hoog in onze polders. De plannen hebben grote impact op zowel het landschap (landschapsvervuiling), de natuur (funest voor weide- en broedvogels), de gezondheid (geluidhinder kan leiden tot slaapstoornissen of erger) en de waarde van woningen (waardedaling)

  • Gratis parkeren
  • Ouderen gratis met OV
  • Leefbaarheid kernen
  • Geen windturbines in onze polders
  • Directe democratie (referendum)
  • Geen verdere stijging gemeentelijke lasten
  • Meer woningbouw
  • Andere bestemming AZC

Loop je ergens tegen aan?
Wordt je ook niet serieus genomen?

DDO IS ER VOOR JOU!

NEWS

Laatste nieuws